Posle obuke spremni za fondove Evropske unije

U cilju pružanja doprinosa podizanju institucionalnih kapaciteta AP Vojvodine i svih subjekata zainteresovanih za konkurisanje za sredstva Evropske unije kroz projekte, opština Srbobran i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER) su u saradnji sa fondom „Evropski poslovi“ u Srbobranu organizovali trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“.

Kako se navodi u saopštenju medijima, osnovni cilj bio je da se učesnici osposobe za upravljanje fondovima Evropske unije, nauče samostalno da formulišu predloge projekata i strateški ih pozicioniraju u okvire definisanih prioriteta i mera, kao i u okvire finansijskih ograničenja.

Učesnici su imali priliku da steknu mogućnost formiranja edukativnih sadržaja po meri i zahtevima samih organizacija i polaznika, praktična i primenljiva znanja koja vode ka izradi uspešnih predloga projekata, kao i da razviju veštine i stavove koji su neophodni za preuzimanje aktivne uloge u razvoju i sprovođenju projekata na lokalnom i regionalnom nivou.

Trodnevna obuka omogućila je upoznavanje sa načinom upravljanja, osnovnim karakteristikama i programiranjem raspoloživih fondova u okviru IPA instrumenta za pretpristupne pomoći EU, upoznavanje sa konceptima programa prekogranične saradnje i programa Evropske unije, sa osnovnim principima upravljanja projektnim ciklusom, praktičnu primenu pristupa logičkog okvira u formulisanju i razvijanju projektnih ideja, osposobljavanje za korišćenje instrumenata koji olakšavaju pripremu projekata, kao i sa kriterijumima evaluacije kvaliteta projektnih ideja.

Učesnici koji su ostvarili pravo na dobijanje sertifikata o uspešno savladanoj obuci sada imaju mogućnosti da samostalno pretoče projektnu ideju u predlog projekta po zahtevima Evropske unije, izrade logičku matricu projekta i budžet projekta po metodologiji EU, zatim kreiraju konkretne projektne predloge u skladu sa pravilima funkcionisanja i finansiranja iz pretpristupnih fondova i programa Evropske unije, prepoznaju sistem evaluacije predloga projekata, konkurišu u programima prekogranične saradnje i drugim EU programima, te njihovom kasnijom realizacijom utiču na unapređivanje svoje zajednice, navodi se u saopštenju.