Drugi krug licitacije za zakup državnog zemljišta

Objavljena je Odluka o raspisivanju javnog oglasa za javno nadmetanje za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u drugom krugu za teritoriju opštine Srbobran. Zemljište je oglašeno na period zakupa od 1 godine. Javna nadmetanja će se održati 24. marta 2020. godine.

Sve informacije o  državnom poljoprivrednom zemljištu u Godišnjim programima zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (podaci o katastarskim parcelama, površinama,  jedinicama javnog nadmetanja i drugo) i u Odlukama o raspisivanju javnog oglasa (početna cena, period zakupa, datum obilaska zemljišta, potrebna dokumentacija, rok i mesto za dostavljanje dokumentacije, datum javnog nadmetanja, jedinice javnog nadmetanja označene za investiciono ulaganje i davanje na korišćenje po početnoj ceni od 0 dinara i drugo) svih jedinica lokalnih samouprava, kao i drugi podaci,  nalaze se na veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište http://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/.

Oglas možete pruzeti i OVDE.Srbobran-licitacija-2-krug-2019