Nova pravila u Srbobranu

Štab za vanredne situacije opštine Srbobran na vanrednoj sednici održanoj dana 23.03.2020. godine na osnovu odluke Vlade donosi sledeće:

Z A K LJ U Č KE
1. Ograničava se rad svim trgovinskim i ostalim radnjama na teritoriji Opštine Srbobran u vremenu od 07:00 do 15:00 časova.

2. Radno vreme Opštinske uprave Srbobran ograničava se na period od 07:00 do 13:00 časova.

3. Dezinfekcija ulaza u objekte će se vršiti od 23.03.2020. god. pa nadalje na sledećim mestima:
– Opštinska uprava Srbobran
– JKP Graditelj
– Dom zdravlja “Dr. Đorđe Bastić”
– Centar za sport Srbobran
– Mesne zajednice Srbobran, Turija i Nadalj
– Centar za socijalni rad Srbobran
– Policijska stanica Srbobran
– Autobuska stanica Srbobran
– Apoteke u Srbobranu, Turiji i Nadalju
– Pošta i banke
– Pekare
– Prodavnice (Idea i Univer Eksport)
– Kapele i prodavnica pogrebne opreme

4. Upravnici stambenih zgrada od utorka 24.03.2020. godine u JKP Graditelj mogu preuzeti dezinfikaciona sredstva za stambene zgrade za koje su nadležni, a da dezinfekciju vrše samostalno.

Komandant opštinskog štaba
Radivoj Paroški