IZBORI 2020 – Kako overiti potpise lista

Izmenama Zakona o lokalnim izborima data je mogućnost da pored javnih beležnika, potpise birača kojima se podržava određena izborna lista overavaju i opštinske, odnosno gradske uprave. Stupanjem na snagu zakonskih izmena omogućeno je da opštinske, odnosno gradske uprave mogu overavati potpise birača koji podržavaju izbornu listu u svim gradovima i opštinama, kako onim gde su imenovani javni beležnici, tako i tamo gde javnih beležnika nema. Saglasno navedenom, Načelnik Opštinske uprave opštine Srbobran doneo je rešenje kojim se službenik Opštinske uprave opštine Srbobran ovlašćuje za vršenje poslova overe potpisa birača koji podržavaju izborne liste za odbornike Skupštine opštine Srbobran koji će se održati 21. juna 2020. godine. Zbog obaveze primene mera zaštite saglasno aktima Vlade RS i Kriznog štaba zbog pandemije, a u skladu sa Instrukcijom o organizaciji radnih procesa u Opštinskoj upravi opštine Srbobran u primeni mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja OVERA POTPISA BIRAČA SE VRŠI U PROSTORIJAMA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE SRBOBRAN ZA NASELJENO MESTO SRBOBRAN, ODNOSNO U PROSTORIJAMA SEDIŠTA MESNIH ZAJEDNICA, i to: – RADNIM DANIMA I VIKENDOM OD 13.00 DO 18.00 časova /U PROSTORIJAMA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE SRBOBRAN ZA NASELJENO MESTO SRBOBRAN, ODNOSNO U PROSTORIJAMA SEDIŠTA MESNIH ZAJEDNICA ZAINTERESOVANI PODNOSICI IZBORNIH LISTA za odbornike lokalne skupštine koji će se održati 21. juna 2020. godine, podnose PISMENI ZAHTEV za overu potpisa birača koji podržavaju izbornu listu na pisarnici  Opštinske uprave opštine Srbobran, PODNOSIOCI IZBORNIH LISTA ZAHTEV PODNOSE NAJMANJE 24 ČASA PRE ŽELJENOG TERMINA OVERE, A ZAHTEV TREBA DA SADRŽI:
  • podatke o podnosiocu zahteva neophodne za dostavu uplatnice za uplatu naknade za overu potpisa birača i kontakt osobi (ime i prezime, broj telefona i e-maila)
  • naseljeno mesto u kojem će se organizovati overa potpisa birača
  • dan i termin overe potpisa birača (koji može biti radnim danima i vikendom od 13,00-18,00 časova )
  • procenu o broju birača čiji se potpis overava.
Ovlašćeni službenik overu potpisa birača vrši u posebnoj knjizi overe, s tim što, ako postoje knjige overe iz ranijeg perioda knjigu overe zaključuju na stranici na kojoj je izvršen poslednji upis za tu kalendarsku godinu, dok na sledećem listu knjige overe upisuju tekuću kalendarsku godinu –  2020. god. i napomenu da se knjiga otvara za overu potpisa birača na lokalnim izborima koji će se održati 21. juna 2020. godine. Postupak zaključenja knjige overe vrši se na gore opisan način po isteku roka za overu potpisa birača utvrđenog Rokovnikom Republičke izborne komisije tj. 5. juna 2020. godine. Overa Obrasca br. 3  vrši se pečatom za overu nakon upisa u knjigu overe, odnosno stavljanjem datuma i broja overe iz knjige overe na Obrazac br. 3, sa potpisom overivača i pečatom Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove Opštinske uprave opštine Srbobran. Za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu za izbor odbornika pred osnovnim sudom ili opštinskom, odnosno gradskom upravom plaća se naknada od 50 dinara saglasno odredbama Pravilnika o naknadi za overu potpisa birača koji podržava izbornu listu za izbor odbornika („Sl. glasnik RS“, br. 12/2016 i 70/2020). Saglasno odredbama navedenog Pravilnika naknadu za overu potpisa birača plaća podnosilac izborne liste koju je birač podržao. Kada dve političke stranke ili više njih podnose zajedničku izbornu listu, njihova obaveza plaćanja naknade je solidarna. Isto važi i kada izbornu listu podnosi grupa građana. Ovlašćeni službenik Opštinske uprave opštine Srbobran po izvršenoj overi potpisa dostavlja Odeljenju za finansije i budžet Opštinske uprave opštine Srbobran podatke o ukupnom broju overa za svakog podnosioca zahteva – izborne liste, a Odeljenje dostavlja uplatnicu podnosiocu zahteva – izborne liste koja sadrži zbirni iznos naknade za overe izvršene na zahtev odnosnog podnosioca zahteva – izborne liste.