Omogućen je uvid u birački spisak

Obaveštavaju se građani opštine Srbobran da Opštinska uprava Srbobran izlaže deo biračkog spiska za područje opštine Srbobran na uvid građanima, tako da mogu izvršiti proveru da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni, kao i da mogu zahtevati upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska.

Uvid u birački spisak može se izvršiti neposredno svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 13,00 časova, u zgradi Opštinske uprave Srbobran, Trg slobode br. 2, kancelarija broj 7, kao i na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs.

Potrebno je da građani donesu na uvid ličnu kartu ili drugu ispravu sa matičnim brojem, kojom dokazuju svoj identitet.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani.

Preporučuje se da svi birači koji do 21.06.2020. godine, postaju punoletni, provere da li su upisani u birački spisak.

Upis birača u birački spisak po službenoj dužnosti i po zahtevu građana, kao i promene u biračkom spisku, vrše se prema mestu prijavljenog prebivališta birača do zaključenja biračkog spiska, 05.06.2020. godine u 24,00 časova, kada Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave rešenjem zaključuje birački spisak i utvrđuje ukupan broj birača u Republici Srbiji, u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu na kojem se sprovodi glasanje.

Nakon zaključenja biračkog spiska, zahtevi za vršenje svih promena u biračkom spisku podnose se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave ili Opštinskoj upravi Srbobran, po mestu prebivališta podnosioca zahteva najkasnije do 17.06.2020. godine u 24,00 časova.

Građani mogu, najkasnije do 30.05.2020. godine u 24,00 časova, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima, glasati prema mestu boravišta u zemlji. Ovaj zahtev se podnosi Opštinskoj upravi Srbobran ako birač ima boravište (izabrano mesto glasanja) na njenoj teritoriji. U istom roku, birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.