Srbobran je deo regionalnog plana upravljanja otpadom

Regionalni plan upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas, za period od 2019-2028. godine, potpisan je u Gradskoj kući na sednici Međuopštinske radne grupe za upravljanje otpadom. Regionalni plan potpisali su, ispred Grada Novog Sada, predsednik Skupštine grada Zdravko Jelušić, kao i predsednici opština članica Međuopštinske radne grupe. Ispred srbobranske opštine sastanku je prisustvovala i plan za Regionalni plan upravljanja otpadom potpisala, predsednica Skupštine opštine Srbobran, Milena Alargić, a svoj potpis na isti ugovor stavila je i predsednica Međuopštinske radne grupe Mira Radenović.

Regionalni plan upravljanja otpadom predstavlja dokument kojim se uspostavla upravljanje otpadom na nivou regiona, a u skladu sa nacionalnom Strategijom upravljanja otpadom. Ovaj plan, za članice Regiona, predstavlja nastavak strateškog pristupa usvojenog u Regionalnom planu iz 2012. godine i rezultat je čitavog niza aktivnosti koje su pokrenute radi rešavanja pitanja postupanja sa otpadom i uspostavljanja Regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Cilj plana, kako je precizirano, je uspostavljanje dugoročno održivog regionalnog sistema upravljanja otpadom na način koji ima minimalan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koristeći savremene principe upravljanja otpadom, prevenciju nastajanja, ponovno korišćenje i reciklažu, potom tretman otpada i odlaganje ostatka, kao i podizanje svesti o pitanjima upravljanja otpadom.

Razvijanjem Regionalnog plana upravljanja otpadom odrediće se prioriteti i strateški okvir za postupanje i tretman otpada koji je u skladu sa nacionalnim i propisima Evropske unije za upravljanje otpadom i Strategijom upravljanja otpadom Republike Srbije i u skladu sa Regionalnim planom usvojenim 2012. godine.

Novi Sad, 18. jun 2020. godine