Konstitutivna sednica SO Srbobran

Konstitutivna sednica SO Srbobran zakazana je za petak, 21.08.2020. godine sa početkom u 9,00 časova.

U Velikoj Sali SO Srbobran u odborničke klupe sešće 28 odbornika novog saziva koji su građani izabrali na lokalnim uzborima održanim 21. i 28 juna ove godine.

Za sednicu je predlažen DNEVNI RED:

  1. Izbor članova Verifikacionog odbora

2. Izveštaj Opštinske izborne komisije o ukupnim rezultatima izbora za odbornike Skupštine opštine Srbobran održanim 21. juna i 28. juna 2020. godine

3. Izveštaj Verifikacionog odbora i donošenje Odluke o potvrđivanju mandata

4. Davanje svečane izjave

5. Izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine Opštine Srbobran

6. Postavljenje sekretara Skupštine Opštine Srbobran

Uz poziv, budući odbornici dobili su i predlog za dopunu Dnevnog reda za prvu, konstitutivnu sednicu Skupštine opštine Srbobran sa još šest tačaka dnevnog reda.

„Predlažem da se dnevni red u skladu sa članom 105. Poslovnika Skupštine opštine Srbobran dopuni sa 6 (šest) tačkaka i to tako da se kao:

7. Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose

8. Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Mandatno-imunitetske komisije

9. Izbor izvršnih organa Opštine Srbobran (predsednika Opštine Srbobran, zamenika predsednika Opštine Srbobran i članova Opštinskog veća)

10. Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove za kulturu Dom kulture Srbobran

11. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za kulturu Dom kulture Srbobran

12. Rešenje o načinu obavljanja dužnosti.

Sekretar SO Srbobran Danka Vasiljević

Predsednica SO Srbobran Milena Alargić