Akademik ponovo bira u četvrtak

Upravni odbor košarkaškog kluba Akademik koji je izabran 12. januara 2018. godine, podneo je pet dana kasnije neopozivu ostavku, a nova Izborna skupština održaće se u Pozorištancu u četvrtak, 1. februara sa početkom u 19 časova.

Predsednik kluba Mladen Debeljački, kao i članovi Upravnog odbora Radoljub Đinović i Žarko Simin naveli su više razloga zbog kojih su se odlučili za ovaj potez, a za dnevni red Izborne skupštine predviđeno je pet tačaka.

Na prvoj će se utvrđivati kvorum, druga će se ticati predloga da sva glasanja budu javna, a kao treća tačka je planiran izbor predsednika kluba (na predlog lica ovlašćenog za zastupanje kluba registrovanog u APR-u, na osnovu statuta kluba).

Kao četvrta tačka naveden je izbor Upravnog odbora sa dva člana i izbor Nadzornog odbora od tri člana, na predlog lica ovlašćenog za zastupanje kluba (registrovanog u APR-u), na osnovu člana 20 i 24 Statuta kluba.

Navodi se i da lica koja budu predložena za Upravni i Nadzorni organ Akademika moraju biti punoletna. Poslednja, peta tačka vodi se pod imenom – Razno.

  1. Pravo glasa na Izbornoj skupštini imaju svi članovi kluba (fizička lica) sa potpisanom pristupnicom i svi registrovani aktivni igrači za aktuelnu sezonu (2017-18) sa potpisanom pristupnicom za članstvo u klubu, a overeno potpisom i pečatom u klubu uz verifikaciju Upravnog odbora, sa danom 29. decembar 2017. godine.
  2. Za decu do napunjenih 14 godina (registrovani aktivni igrači za sezonu 2017-18) može da glasa jedan od roditelja, a deca starija od 14 godina imaju pravo glasa, ako su registrovani aktivni igrači kluba za aktuelnu sezonu, a overeno potpisom i pečatom u klubu uz verifikaciju Upravnog odbora kluba, sa danom 29. decembar 2017. godine.