Paroški: Plaćanje poreza je patriotska obaveza

Opština Srbobran je jedna od 45 opština iz cele Srbije koja je odabrana za realizaciju projekta „Program reforme poreza na imovinu – podrška unapređenju administriranja poreza na imovinu i dobre uprave“, koji finansira Vlada Švajcarske, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvom finansija.

Ovim povodom predsednik opštine Srbobran Radivoj Paroški se, zajedno sa saradnicima, predstavnicima Opštine uprave i poreskim radnicima, sastao sa Jelenom Holcinger iz Kancelarije za razvoj i saradnju Vlade Švajcarske, koja sprovodi projekat.

Prema njenim rečima, boljim i realnijim nivoom naplate biće prevaziđeni mnogi problemi koji egzistiraju u lokalnim samoupravama, a prikupljena sredstva ulagaće se u infrastrukturne projekte koji će biti korisni za sve stanovnike opštine.

– Kroz ovaj program opštini Srbobran obezbediće se i angažovanje dodatnih saradnika na poslovima ažuriranja baza poreskih obveznika. Izabrane lokalne samouprave imaće podršku u okviru Platforme za unapređenje oporezivanja imovine u Srbiji i izradi novih elektronskih rešenja u toj oblasti. Predviđena je i ekspertska tehnička podrška koja pruža poboljšanje transparentnosti oporezivanja, učešće i odgovornost prema poreskom obvezniku, građanima i poslovnom sektoru, sa ciljem poboljšanja usluga u skladu sa potrebama poreskih obveznika i unapređenja i podrške odnosa sa javnošću – poručila je Holcinger.

Ona je pojasnila da krajem marta kreće prva faza projekta, koja podrazumeva ažuriranje baza podataka, za šta će biti angažovani popisivači.

– Pet prvoplasiranih opština koje u najvećoj meri budu povećale obuhvat poreza na imovinu, bez uvećanja poreske stope, biće posebno nagrađene. Tih pet opština podeliće nagradu od milion franaka od Vlade Švajcarske, s tim što novac mora biti utrošen na infrastrukturne projekte. Takođe, merićemo i komponentu “dobro upravljanje“, što znači uspostavljanje najboljeg načina komunikacije sa građanima u donošenju odluka gde trošiti novac poreskih obveznika“, rekla je Holcinger.

Predsednik opštine Radivoj Paroški rekao je da se radi o programu koji bi trebao da obezbedi bolju naplatu poreza na imovinu i uspostavljanje sadržajnije i efikasnije saradnje u procesu donošenja odluka gde i kako trošiti novac poreskih obveznika.

– Često govorim o tome da građani moraju znati kako se troši njihov novac. Budžet opštine je većim delom sastavljen od poreza koji se ovde ubira i građani treba da znaju gde se usmeravaju ta sredstva. Prilikom izrade budžeta transparentno smo pokušali da predstavimo naš plan, a sada je svakom građaninu dostupan vodič, kako bi sve bilo javno. Kroz ovaj projekat i angažman popisivača na terenu, sklopićemo pravu sliku o vrednostima koje se oporezuju, ali neće biti povećanja poreske stope, što je važno. Plaćanje poreza je patriotska obaveza svih nas, a ono što sledi kasnije, upotreba sredstava poreskih obveznika, je posebna odgovornost za one koji to čine. Potrebno je uspostaviti obostrano poverenje i verujem da će ovaj projekat i tome doprineti – zaključio je prvi čovek lokalne samouprave.