Rok za prvu ratu poreza na imovinu 15. februar

Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za ovu godinu je 15. februar.

Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti za prvi kvartal ove godine isti je kao i za poslednji kvartal prethodne, a poreska rešenja počeće da se uručuju od maja.

Porez na imovinu se plaća u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je kazna od 5.000 dinara.