Objekat na Vašarištu za aktivnosti “Bisera“

Projekat Udruženja za pomoć MNRO “Biser“ pod nazivom “Pristupačnije mesto za nas“, koji je odobren na NIS-ovom konkursu “Zajednici zajedno“, počeo je sa realizacijom, što znači da će objekat u Proleterskoj 4 na Vašarištu u Srbobranu dobiti prostor za edukaciju osoba sa invaliditetom i održavanje svih vaspitnoobrazovnih i rehabilitacionih aktivnosti.

Iz “Bisera“ poručuju da će one će imati inkluzivni karakter i da će doprinositi razvijanju zajedništva i tolerancije.

Lokalna samouprava je prošle godine dala u zakup pomenuti prostor kao i saglasnost za njegovo uređenje u svrhu dobijanja objekta u kome bi se moglo odvijati sve ono što Udruženje sada sprovodi na različitim lokacijama.

Dobijena sredstva od Naftne industrije Srbije u visini od milion dinara su vrlo značajna, kažu u “Biseru“, jer će se njima obezbediti 70 odsto funkcionalnosti objekta i omogućiti početak korišćenja istog.