„Uzmi račun i pobedi“ i ove godine

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 23. januara 2018. usvojila zaključak da se nagradna igra sa fiskalnim računima i slipovima „Uzmi račun i pobedi“ organizuje i ove godine, budući da je borba protiv sive ekonomije jedan od ekonomskih prioriteta Vlade.

Organizacija nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“ je jedna od važnih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Imajući u vidu veliki uspeh prvog kruga u kojem je prema istraživanju NALED-a učestvovalo gotovo 40 odsto građana i poslato više od 85 miliona računa, Vlada je usvojila zaključak o organizovanju novog ciklusa nagradne igre jer je ocenjeno da je rekordni odziv značajno doprineo jačanju poreske kulture građana i privrede i izgradnji svesti o važnosti plaćanja poreza i odgovornog poslovanja za dobrobit celog društva.

Priređivač novog ciklusa biće Vlada Srbije, u saradnji sa NALED-om i privredom okupljenom u Savezu za fer konkurenciju. Nagradni fond “Uzmi račun i pobedi 2018“ biće značajno vredniji nego prošle godine i sastojaće se od većeg broja automobila i stanova koji će biti dodeljeni učesnicima u nagradnoj igri, tokom javnog izvlačenja.

Pored jačanja svesti o gubicima koje svi građani Srbije trpe usled sive ekonomije, prvi ciklus imao je i značajne fiskalne efekte. Tokom tri meseca nagradne igre, evidencija prometa preko fiskalnih kasa povećana je za 33 odsto kod malih obveznika kod kojih je siva ekonomija najzastupljenija, a poreski inspektori registrovali su za četvrtinu manje prekršaja u izdavanju fiskalnih računa. U istom periodu zabeležen je rast bezgotovinskih transakcija za 18,5 odsto.

Pravo na učešće u Nagradnoj igri imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe minimum deset fiskalnih računa ili deset potvrda za plaćanje karticom (“slipova“), koji se šalju u odvojenim kovertama, minimalne vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili “slipu“, ne starijih od 1. januara 2018. godine i dostave ih priređivaču u kovertama na način definisan ovim kriterijumima:

– koverte za Nagradnu igru se popunjavaju tako da je na prednjoj strani koverte upisano “Uzmi račun i pobedu 2018“, a na poleđini koverte čitko upisani lični podaci učesnika, i to: ime, prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnih dokumenata i kontakt telefon; – o skladištenju i sortiranju dospelih koverti i svim ostalim pratećim aktivnostima staraće se JP “Pošta Srbije“, Beograd; – učesnici u Nagradnoj igri neće plaćati poštansku uslugu slanja koverti; – sve koverte koje su prispele u prvom krugu Nagradne igre, učestvovaće i u drugom krugu Nagradne igre; – učesnici u Nagradnoj igri moći će da šalju koverte počev od 1. februara 2018. godine; – nagradni fond i sredstva za realizaciju ove nagradne igre su obezbeđena delom od privrede, a delom iz budžeta Republike Srbije; – Nagradna igra biće organizovana kroz četiri izvlačenja.