Prijavite se na takmičenje iz informatike

Udruženje “Nojman Janoša”, Gimnazija “I. Bela” iz Seksarda i Gimnazija sa domom učenika za talentovane učenike “Boljai” i ove godine objavljuje 14. međunarodno takmičenje iz informatike “Neumann” za učenike osnovnih i srednjih škole. Cilj takmičenja je da obezbeđuje mogudnost prikazivanja samostalno napravljenih radova svih onih učenika koje vole informatiku.

Kategorije u kojima se učenici takmiče su:

  1. Aplikacija za edukaciju – koja služi za samostalno učenje nekog predmeta
  2. Korisničke aplikacije – aplikacije napravljene za rešavanje nekih problema korisnika
  3. Računarske igrice – računarske igrice koje je učenik sam pravio
  4. Automatizovani digitalni uređaji (hardver) i softver za njihovo upravljanje
  5. Računarski umetnički programi- računarska grafika i muzika
  6. Projektovanje pomoću računara- razni planovi i projetovanje u CAD programu
  7. Animacija – Računarska animacija.
  8. WEB aplikacije -koje adaptiraju CMS sisteme

Vojvođansko takmičenje de se održati 03.03.2018. u Gimnaziji sa domom učenika za talentovane učenike Boljai u Senti, dok de se međunarodno finale održavati u Seksardu u Gimnaziji “I. Bela” 22- 23.03.2018. Rok za prijavu: 15.02.2018.

Konkurs_2017-18