Uvredljiva izjava namenjena predsednici Skupštine obeležila sednicu

Sramotna izjava uvredljivog sadržaja koja duboko zadire u privatnost i osećanja predsednice Skupštine opštine Srbobran Milene Alargić iznesena od strane odbornika “Grupe građana Branko Gajin“, Zorana Jankovića obeležila je 19. sednicu lokalnog parlamenta održanu u četvrtak, 15. marta.

Sve ostalo palo je u drugi plan kada je u okviru 12. tačke dnevnog reda, Izveštaja o prošlogodišnjem radu Centra za socijalni rad, odbornik Zoran Janković, nakon polemike sa predsedavajućom Milenom Alargić oko hraniteljskih porodica na kraju svog govora izneo omalovažavajuće i teške reči na njen račun, a koje se odnose na roditeljstvo.

Zoran Janković

Usledila je opomena, a ubrzo i polučasovni prekid sednice. Nastavak je doneo oštru osudu od strane Odborničkih grupa SNS, SPS i SVM, a prvi čovek opštinskog odbora SPS-a Zoran Mladenović je od Branka Gajina zatražio da pozove Zorana Jankovića da podnese ostavku na mesto odbornika.

Zoran Mladenović

Branko Gajin

Nakon njih, predsednici Skupštine se izvinio i Branko Gajin, u svoje lično, ali i u ime odborničke grupe, kao i sam odbornik Zoran Janković. Međutim, predsednik opštine Radivoj Paroški je ta izvinjenja okarakterisao kao neiskrena.

Radivoj Paroški

Pre svega toga, usvojen je zapisnik sa prethodne sednice, tri Odluke – o otuđenju nepokretnosti u ulici Petefi Šandora 10 u Srbobranu, utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno poslovnim zgradama na teritoriji opštine, kao i ona o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga.

Takođe, izglasano je i usvajanje Elaborata o opravdanosti otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta radi realizacije investicionog projekta “Izgradnja proizvodnog i poslovnog prostora za proizvodnju i prefabrikaciju metalnih konstrukcija i mašinske opreme na parceli 5858/5 KO Srbobran“, zatim Program uređivanja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2018, pa Izveštaj o realizaciji Programa za unapređenje uslova lokalne zajednice,  posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života Opštine Srbobran za prošlu godinu, kao i Program za unapređenje uslova života lokalne zajednice, posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života Opštine Srbobran za 2018.

Odbornici su većinom glasova prihvatili i Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Opštine Srbobran za 2017. godinu, kao i šest izveštaja o prošlogodišnjem radu koji se odnose na Pravobranilaštvo opštine Srbobran, Centar za fizičku kulturu, rekreaciju i turizam, Centar za socijalni rad, Dom kulture i Savet Mesne zajednice Srbobran, odnosno Nadalj.

Između će se našao i Plan i program rada sa finansijskim planom Centra za socijalni rad za 2018, a do kraja sednice po dnevnom redu je usledilo i usvojeno po pet Rešenja – o davanju saglasnosti na upotrebu imena Opštine Srbobran, imenovanju direktora Centra za socijalni rad Opštine Srbobran, izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole “Vuk Karadžić“ Srbobran, izmeni Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije i ekonomske škole “Svetozar Miletić“ Srbobran i o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Radost“ iz Srbobrana.

Sednica lokalnog parlamenta tradicionalno je okonačna odborničkim pitanjima.