U utorak počinje upis dece u vrtiće

Konkurs za upis dece u predškolsku ustanovu za školsku 2018/19 godinu počinje u utorak, 8. maja i trajaće do 1. juna svakog radnog dana od 12 do 13 časova.

Deca se u celodnevni boravak upisuju u objektu “Snežana“ (Jovana Popovića 9, Srbobran) i to u tri grupe na srpskom jeziku: jaslena (uzrast dece od dve do tri godine), mešovita (uzrast dece od tri do pet i po godina) i u grupu pripremnog predškolskog programa (od pet i po do polaska u školu).

Takođe, u celodnevni boravak deca se upisuju i u objektu “Bambi“ (Laze Kostića 26, Srbobran) i to u tri grupe, na srpskom i mađarskom jeziku. Na srpskom jeziku u mešovitu grupu (uzrasta od tri do pet i po godina) i grupu pripremnog predškolskog programa (od pet i po do polaska u školu), a na mađarskom jeziku u mešovitu grupu (uzrasta od tri i po do polaska u školu).

Prilikom upisa dece u pripremni predškolski program, kao i u sve ostale grupe poludnevnog boravka, roditelji su dužni da donesu izvod iz matične knjige rođenih.

Sve ostale informacije o upisu roditelji će dobiti u vrtićima.