Odbornici usvojili Statut Društva “Odmaralište Srbobran“

Sednica lokalnog parlamenta, 22. po redu, održana je u četvrtak, 7. juna u Velikoj sali Skupštine opštine Srbobran, a između ostalog, usvojena je Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije sistema za navodnjavanje, kao i Statut Društva sa ograničenom odgovornošću Odmaralište Srbobran.

Iako je bilo planirano da Dnevni red čini ukupno šest tačaka, on je odmah na početku sednice proširen sa još dve, a ticale su se pomenutog Statuta i Odluke o davanju ovlašćenja predsedniku opštine.

Kao i uvek, odbornici su na startu usvojili zapisnik sa prethodne sednice, a potom je i prihvaćena Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije sistema za odvodnjavanje. Naime, predviđeno je da se radi odvodnjavanja suvišnih voda sa područja severoistočno od Srbobrana izgradi sistem za odvodnjavanje mrežom otvorenih kanala u kombinaciji sa cevnom drenažom, pri čemu bi kanalska mreža bila kolektor cevnoj drenaži.

Većinom glasova usvojena je i Odluka o završnom budžetu opštine Srbobran za prošlu godinu, kao i Odluka o mesnim zajednicama. Njome se mesne zajednice uređuju kao oblici mesne samouprave, utvrđuju njihova područja i poslovi koje vrše, način odlučivanja, organi i postupak izbora i organizacija i rad organa, kao i druga pitanja koja su od značaja za njihov rad. Takođe, parlament je doneo i Rešenje o imenovanju Komisije za izbor članova Saveta  mesnih zajednica.

U nastavku prisutni odbornici su dali saglasnost na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću Odmaralište Srbobran. On između ostalog predviđa iznos novčanog uloga, udeo svakog člana Društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima, vrstu i nadležnosti organa, a u Statutu takođe stoji da opština Srbobran kao osnivač, prenosi Društvu na korišćenje i upravljanje, bez prava otuđenja, opterećenja i bilo kojeg oblika raspolaganja, zgradu odmarališta u Sutomoru i pomoćne objekte.

Tradicionalno, skupština je okončana pitanjima odbornika.