Dragan Šarčev novi sekretar Skupštine opštine Srbobran

Dragan Šarčev izabran je za novog sekretara Skupštine opštine Srbobran, nakon što je Milorad Savkov podneo neopozivu ostavku na tu funkciju odlučeno je na 23. sednici lokalnog parlamenta održanoj u utorak, 26. juna.

S obzirom da je poslanikom regulisano da se o podnetoj ostavci ne vodi rasprava, predsednica Skupštine Milena Alargić samo je konstatovala prestanak funkcije Miloradu Savkovu, a njen predlog da novi sekretar bude diplomirani pravnik sa 32-godišnjim radnim iskustvom Dragan Šarčev prihvaćen je većinom glasova prisutnih odbornika.

Ostavka – Milorad Savkov

Sekretar Skupštine opštine vodi računa o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica i njenih radnih tela, a rukovodi i administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Postavlja se na mandat od četiri godine i na tu funkciju može biti izabrano samo lice sa sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Odbornici su takođe usvojili i zapisnik sa prethodne sednice, izmene Programa za unapređenje uslova života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života opštine Srbobran u ovoj godini, Odluku o prvom rebalansu budžeta opštine Srbobran za 2018, kao i Odluku o izmeni Odluke o hvatanju i postupanju sa psima i mačkama lutalicama i sakupljanju i postupanju sa životinjskim leševima.

Jednočasovno zasedanje Skupštine opštine Srbobran je, kao i uvek, okončano odborničkim pitanjima.

Darko Vujinović