U petak kreće tretiranje krpelja, upozorenje za pčelare

Opštinska uprava Srbobrana obaveštava pčelare da će u periodu od petka, 27. jula do 3. avgusta sa početkom u 9 časova biti izvršen tretman sa zemlje protiv krpelja ULV metodom hladnog zamagljivanja aerosol generatorom i leđnom prskalicom na teritoriji opštine Srbobran.

U Srbobranu će biti obuhvaćeni kamp, dečije igralište na Vašarištu, površina oko fudbalskog stadiona, pomoćni tereni, površina do “Žaba bara” i oko njega, obala kanala od “Žaba bara” do čardaka, od hotela do “Idea” marketa, oko hotela, površina oko igrališta do OŠ ”Vuka Karadžić”, park na Trgu slobode, park ispred Katoličke crkve i oko nje, Kanalska ulica do Sterijine, dečije igralište, dečije igralište u Meše Selimovića, igralište za boćanje – Dunavska, Bjelovarska, prostor na Rekavici i dečije igralište kod grma bušotina, obe obale Krivaje oko mostića iza Kalvarije, oba groblja, ceo Rajčur (od puta, oko terena, oko stadiona Mladost-Radost, atletsko igralište pored nedeljne pijace) površina oko hipodroma, površina oko jevrejskog spomenika, Fruškogorska ulica od Petefi Šandora do Pap Pavla, dečiji teren u Pap Pavla i Skopljanskoj, prostor oko “Sekserove ćuprije” sa obe strane.

Isto tako, protiv krpelja će se tretirati obe strane puta ka Turiji od Krivaje do kanala (kroz Kuvajt), groblje, prostor iza groblja, Vodice (celo izletište), parkić oko fontane, ”Sportski” igralište, zatim vikend naselje pre ulaska u Nadalj, groblja i četiri parka u centru sela.

Suzbijanje krpelja će se vršiti biocidom Icon CS, aktivna supstanca lambda-cihalotrin, a dejstvo preparata je tri dana.

Preparat je toksičan za pčele, pa se pčelari upozoravaju da uklone košnice najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja.