Zakazana sednica, bira se član Opštinskog veća

Nova, 24. sednica aktuelnog saziva Skupštine opštine Srbobran zakazana je za četvrtak, 23. avgust sa početkom u 9 časova, a predsednica lokalnog parlamenta Milena Alargić je za dnevni red predložila čak 29 tačaka.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodnog zasedanja odbornika, biraće se novi član Opštinskog veća, a na stolu će biti i više Odluka – o davanju stanova i stambenih zgrada u javnoj svojini opštine Srbobran na korišćenje Centru za socijalni rad opštine Srbobran, dopuna Odluke o davanju stanova u zakup i na korišćenje radi rešavanja stambenih potreba izabranih postavljenih i zaposlenih lica u opštini Srbobran, o realizaciji budžeta opštine Srbobran u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za ovu godinu, zatim Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u opštini Srbobran za period 2018 – 2021, Odluka o javnim parkiralištima, o obavljanju delatnosti zoohigijene, potom one koje se odnose na pijace, dimničarske usluge na teritoriji opštine, obavljanju komunalne delatnosti i upravljanjem grobljima i pogrebne usluge.

Takođe, odbornici će razmatrati Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu izgradnjom-dogradnjom garaže Doma zdravlja „Dr Đorđe Bastić“, o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom i o raspodeli dobiti JKP „Graditelj“ za prethodnu godinu.

Tu će se naći i četiri Izveštaja koja govore o izvršenju budžeta opštine Srbobran za period januar – jun 2018, o radu i poslovanju Doma zdravlja „Dr Đorđe Bastić“ za proteklu godinu, o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana ove ustanove za isti period i izveštaj o prošlogodišnjem radu „Graditelja“, kao i finansijski izveštaj, a Dom zdravlja će predstaviti plan rada i finansijski plan za 2018.

Poslednje tačke dnevnog reda odnosiće se na Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o  prečišćenom tekstu Statuta Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“ Srbobran, potom o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja „Dr Đorđe Bastić“, Doma kulture, Centra za sport i turizam i Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Saveta za upravljanje migracijama i trajna rešenja Opštine Srbobran.

Kraj sednice označiće odbornička pitanja.