Javni poziv izbeglicama za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

Komisija za izbor sredstava za rešavanje stambenih potreba izbeglica, otkupom seoskih kuća sa okućnicom i izradu pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći je u petak, 24. avgusta  raspisala Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom.

Javni poziv je raspisan na osnovu člana 5. Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije i opštine Srbobran, a više o uslovima, merilima, neophodnoj dokumentaciji i postupku za odlučivanje možete videti u priloženim dokumentima.

Javni pozivZahtevObjedinjena izjava

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 24. septembar ove godine.