Ne palite smeće, biljne i ostatke strnih useva na otvorenom

Zbog intenzivnih poljoprivrednih radova i radova na otvorenom prostoru koje prati povećana opasnost od izbijanja i širenja požara, Uprava za vanredne situacije podseća građane da Zakon o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru. Takođe, zabranjeno je loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim, vidno obeleženim mestima.

U ovom periodu pripreme zemljišta, poljoprivrednici često spaljuju korov i ostatke  useva, pa postoji opasnost da se vatra prenese na susedne parcele, vinograde i voćnjake, kao i na druge objekte, što može prouzrokovati veliku materijalnu štetu. Česti su i slučajevi nekontrolisanog spaljivanja suve trave i niskog rastinja pored puteva, u blizini šuma i vikend naselja.

Rizik od požara prisutan je i usled pojave da građani, koristeći povoljne vremenske uslove, uređuju svoja ekonomska dvorišta i spaljuju smeće ili biljne ostatke na otvorenom prostoru.

Proteklih nedelja registrovano je povećanje broja požara na otvorenom prostoru, pa Uprava za vanredne situacije apeluje na građane da odgovornim postupanjem doprinesu očuvanju prirode i materijalnih dobara.

Takođe, građani se pozivaju da obrate posebnu pažnju na moguće izbijanje požara u svojoj okolini, te da saznanja o tome odmah prijave nadležnoj policijskoj stanici.

Nepoštovanje zakonskih mera zaštite od požara povlači prekršajnu odgovornost  za koju su propisane visoke novčane kazne, i to od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice, od 10.000 do 50.000 za odgovorno lice u pravnom licu i za fizičko lice i od 150.000 do 500.000 domaćih novčanica za preduzetnika.

Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu intenzivno će  kontrolisati sprovođenje mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i protiv lica koja ne poštuju zabranu spaljivanja otpada i biljnih ostataka, kao i loženja vatre na otvorenom u šumi, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.