Javni poziv za dodelu sredstava srednjoškolcima iz izbegličkih porodica

Fond za pružanje pomoći izbeglim prognanim i raseljenim licima raspisao je Javni poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo na učešće po ovom pozivu  imaju građani koja u skladu sa zakonom imaju status izbeglih ili raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine na dan stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda (21. decembar 2006. godine) i koja imaju dete koje pohađa drugi, treći ili četvrti razred srednje škole, a koja se prijave na Javni poziv do 8. novembra ove godine.

Visina sredstava koja se odobravaju iznose 40.000 dinara po detetu i uplaćuju se na račun punoletnog člana domaćinstva na ime školovanja deteta u roku od 60 dana od odluke Upravnog odbora kojom se odobravaju sredstva, a prilikom odlučivanja prioritet će imati srednjoškolci koji do sada nisu koristili ovu vrstu pomoći.

Više o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i ostalim informacijama pogledajte u dokumentu.

Obrazac za prijavu