“Hrabri borci“ okupljaju ratne veterane sa željom da pomognu

Opština Srbobran je od 1. jula ove godine bogatija za novu organizaciju koja okuplja ratne veterane. Udruženje boraca 1991-1999 “Hrabri borci“ formirano je proteklog leta sa namerom da okupi učesnike oružanih sukoba u poslednjoj deceniji prošlog veka sa teritorije srbobranske opštine, a kojih je prema njihovoj proceni između 500 i 600.

Kako kažu u Udruženju, mnogi su u međuvremenu preminuli ili su se odselili, dok je značajan broj onih koji su potpuno zaboravljeni od strane društva, žive na ivici egzistencije, pa čak nemaju ni socijalnu pomoć. Ovi razlozi bili su glavni pokretač da se nekolicina veterana okupi i razgovara na koji način da pomognu jedni drugima. Prvi korak bilo je letošnje sazivanje Osnivačke skupštine na kojoj su jasno definisani zadaci i ciljevi Udruženja, donešen je akt o osnivanju, usvojen je Statut, a izabrano je i rukovodstvo.

Na mesto predsednika Hrabrih boraca postavljen je Mirko Slavulj, funkcija potpredsednika pripala je Laslu Parackom, dok su za članove Upravnog odbora izabrani Mirko Slavulj, Laslo Paracki, Slavoljub Tešanović, Slavko Jokić, Dejan Medić, Vladimir Živković, Milivoj Karanović, a pomoćni članovi postali su Mihalj Boroš i Slaviša Tešanović. Isto tako, članovi Nadzornog odbora postali su Laslo Paracki i Slavoljub Tešanović.

Inače, Statut Udruženja boraca 1991-1999 između ostalog predviđa pomoć pri obezbeđivanju uslova za zaštitu, unapređivanje i ostvarivanje prava ratnih vojnih veterana iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite, pomoć u cilju obezbeđivanja finansijskih sredstava potrebnih za rehabilitaciju i odmor, kao i pružanje finansijske pomoći za odmor deci ratnih vojnih invalida, predlaganje rešenja ukupne socijalno-zdravstvene zaštite veterana i žrtava rata, podsticanje pomoći ukupne društvene zajednice pri školovanju, prekvalifikaciji i dokvalifikaciji veterana i žrtava rata, zatim zalaganje za donošenje novih propisa koji su od interesa za kvalitetniji život i rad učesnika ratova devedesetih i članove njihovih porodica, a zacrtani cilj je i saradnja sa sportskim, kulturnim, turističkim, zdravstvenim i drugim institucijama radi stvaranja uslova za organizovanje rekreativnih, sportskih, kulturnih, zabavnih i drugih aktivnosti za članove Udruženja.

Sedište “Hrabrih boraca“ nalazi se na prvom spratu zgrade nekadašnje “Elanove“ direkcije u Srbobranu (kancelarija broj 15, Zmaj Jovina ulica) koju su potpuno samostalno uredili, u toku je i izrada sajta (hrabriborci.rs), a njihov prvi zadatak bilo je evidentiranje veterana koji su bili učesnici ratova 1991-1999 i upoznavanje sa planovima i ciljevima Udruženja.

Pre dva meseca su u saradnji sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj (KLER) pomagali svojim članovima da podnesu zahteve za ostvarivanje prava na subvencionisanu cenu komunalnih usluga za narednu godinu. U međuvremenu, delegacije “Hrabrih boraca“ bile su deo prigodnih protokolarnih svečanosti i obeležavanja važnih datuma i događaja na kojima su polagali vence, učestovovali su i na različitim manifestacijama, ali i na takmičenju u sportskom ribolovu. Pored svega, razgovarali su i sa mnogo ratnih veterana koji su prepušteni sami sebi.

Od oktobra sastanci Udruženja su redovni, dok su dežurstva svake subote i nedelje od 14 do 17 časova kada očekuju sve veterane oružanih sukoba devedesetih sa teritorije opštine Srbobran jer, kako su naveli, želja je da se članstvo omasovi i putem različitih konkursa svim saborcima omogući pristojan život.

Ono što sledi je Godišnja skupština zakazana za subotu, 22. decembar (17.00) gde će se pored ostalog na dnevnom redu naći i “Plan i program rada za 2019. godinu“. Hrabri borci pozivaju sve zainteresovane ratne vojne veterane kojima je potrebna pomoć ili na bilo koji način mogu da pomognu rad Udruženja da im se obrate dolaskom u njihove prostorije u Srbobranu.

Darko Vujinović