Hrvatska raspisala Javni poziv sa stambeno zbrinjavanje raseljenih

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019. godini u skladu sa Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

Glavni cilj koji Hrvatska želi postići pomenutim zakonom je uspostavljanje efikasnog i operativnog sistema mera i aktivnosti koje će potpomoći povratak, ostanak i naseljavanje stanovništva na potpomognutim područjima, navodi se na sajtu Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje ove države.

Pravo na stambeno zbrinjavanje može se ostvariti najmom, kupovinom kuće po povlašćenim uslovima stambenih jedinica u državnom vlasništvu, kao i dodelom građevinskog materijala za popravak, izgradnju ili nadogradnju stambene jedinice na zemljištu u vlasništvu korisnika ili na državnom građevinskom zemljištu.

Za razliku od ranijeg perioda rok za predaju novog ili izmenu postojećeg zahteva je 31. januar 2019. godine.

Više o uslovima za ostvarivanje prava, potrebnoj dokumentaciji, načinu podnošenja prijave i bodovanju pogledajte u priloženom dokumentu.

Obrazac za prijavu

Obaveštenje